pulp markt

Pulp bleken

In de papierindustrie is het bleken van pulp van groot belang om goede kwaliteit papier te produceren. Het optimaal en kosteneffectief inrichten van dit proces is een uitdaging. Veelal worden hier bijtende chemicaliën voor gebruikt. Nedmag richt zich op het herformuleren van bestaande bleekrecepturen. Magnesiumhydroxide is een innovatief product dat in staat is op milieuvriendelijke wijze pulp te bleken.

Nedmag produceert een stabiele suspensie van magnesiumhydroxide. Afhankelijk van het bleekproces vervangt het verschillende chemicaliën: natronloog, silica en/of magnesiumsulfaat. Het is een milieuvriendelijk en kostenbesparend alternatief. Bovendien kan magnesiumhydroxide de productiviteit van papiermachines en pulpproductielijnen aanzienlijk verbeteren doordat het schoonmaken van de apparatuur minder tijd in beslag neemt. Magnesiumhydroxide is niet schadelijk, niet-bijtend en veilig in gebruik.

“Magnesiumhydroxide is in staat milieuvriendelijk pulp te bleken”

Samenwerking

De afdeling business development werkt continu aan het verbeteren van bleekrecepturen, dat resulteert in vernieuwende bleektechnologie. Nedmag biedt een ervaren team, gespecialiseerd in het bleken van pulp met magnesiumhydroxide, die volledige ondersteuning biedt bij de overgang naar het gebruik van magnesiumhydroxide. Bovendien staan de onderzoeksfaciliteiten van Nedmag en Imerys ter beschikking van de klant.

 

magnesiumhydroxide pulp

 

Magnesiumhydroxide

Het bleken van pulp met behulp van magnesiumhydroxide levert de volgende voordelen op:

 • Hogere witheid.
 • Lager (bio-)chemisch zuurstofverbruik (typische vermindering is circa 40%).
 • Betere ontwatering pulp, aldus hogere opbrengst en schonere waterleidingen.
 • Reductie in onderhoudskosten van papiermachines en pulpproductielijnen.
 • Magnesiumhydroxide is niet schadelijk, niet-bijtend en veilig in gebruik.

Omdat het proces van pulpproducenten verschilt, zijn er meerdere voordelen te onderscheiden voor mechanische pulp bleking en chemische pulp bleking.

Klantenservice: Neem contact met ons op

Brochure aanvraag Overige vraag

Mechanisch en chemisch pulp bleken

Bij mechanisch pulp bleken worden houtvezels van elkaar gescheiden door middel van mechanische energie. Bij het bleken van de mechanische pulp biedt magnesiumhydroxide de volgende voordelen:

 • Lagere kosten bij gelijke of hogere witheid, door het verminderen of vervangen van natronloog en silicaat.
 • Hogere witheid. De kleur van de pulp kan beïnvloed worden door verschillende ratios in alkali en peroxide.
 • Hogere productiviteit van de papiermachines en de pulp productie lijn doordat er een betere ontwatering van pulp plaatsvindt.

Bij het chemisch bleken van pulp, met name bij het kraft proces, worden houtvezels gescheiden door ze op te lossen met behulp van chemicaliën. Magnesiumhydroxide kan worden gebruikt bij de oxidatieve lignineverwijderingsstap, bij de alkalische extractiestap en bij bleking met peroxide. Bij deze processen biedt magnesiumhydroxide de volgende specifieke voordelen: 

 • Lagere kosten per ton pulp, door het (gedeeltelijk) vervangen van magnesiumsulfaat en natronloog.
 • Hogere witheid dankzij een optimaal pH-profiel.
 • Verdere kostenbesparing door het verminderen van chemicaliën zoals waterstofperoxide.

Ook met ons samenwerken aan mooie en innovatieve producten?

Partnership aanvragen

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier