Amsterdam stad

Verlaging van het fijnstofgehalte in steden

De hoeveelheid fijne stofdeeltjes die in de lucht zweven hebben invloed op de luchtkwaliteit: hoe hoger de concentratie fijnstof, hoe slechter de luchtkwaliteit. In Europa gelden luchtkwaliteitsnormen omdat de kwaliteit van de lucht effect heeft op de gezondheid van mensen. Zowel een kortdurende als langdurige blootstelling aan een te hoge concentratie fijnstof heeft effect op de luchtwegen en longen (RIVM). Twee van Nedmag’s producten verminderen de hoeveelheid fijnstof in de lucht in steden en langs wegen: magnesiumchloride en calciumchloride.

In Europa zijn verschillende projecten opgezet die erop gericht zijn met magnesiumchloride of calciumchloride het fijnstofgehalte (PM10) in steden en langs wegen te verlagen. Onder toezicht van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd in Nederland een pilotproject opgezet, waarin een calciumchloride-oplossing werd gespoten om het opvliegen van fijne stof langs snelwegen te verminderen. Het resultaat was een vermindering van meer dan 50% in de stofdichtheid. In Noorwegen spuit men in Trondheim en Oslo magnesiumchloride om te voorkomen dat stof opvliegt.

Door met de beschikbare winterapparatuur magnesiumchloride- of calciumchloride-oplossing te sproeien wordt een aanzienlijke afname in de concentratie van fijnstof bereikt. De hygroscopische eigenschappen van het product reguleren het vocht op het wegoppervlak en zorgen voor een schonere lucht, een glad rijoppervlak, beter zicht en een afname in stof gerelateerde gezondheidsrisico’s.

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Meer weten? Kijk dan ook bij de toepassing:

stofbestrijding

Heeft u vragen of wilt u met ons samenwerken? Wij helpen u graag!

Klantenservice
Bel +31 598 651 911
Contactformulier