Leidt zoutwinning tot bodemdaling?

Alles over zoutwinning en bodemdaling

Nedmag wint magnesiumzout met de zogeheten ‘squeeze-methode’. Deze methode zorgt ervoor dat de bodem in het gebied waar wij zout winnen gelijkmatig daalt. Bekijk de video om te zien hoe dat werkt.

Hoeveel daalt de bodem?

De huidige bodemdaling door zoutwinning bedraagt ongeveer 55 centimeter in het centrum van het zoutwinningsgebied. Om een idee te geven van de hellingshoek: het gaat om het hoogteverschil tussen ongeveer vier euromunten op de middenstip van een voetbalveld en de rand van het veld bij de doelpalen. Tijdens het afbouwen van het zoutveld Tripscompagnie verloopt de bodemdaling sneller, momenteel nog met ongeveer 3,5 cm per jaar. Deze snelheid daalt langzaam. Voordat de afbouw begon, was dit 1,5 cm per jaar. Onderaan deze pagina kunt u de actuele bodemdalingskaart downloaden.

Waterpeil daalt mee

Het waterschap reguleert dat het waterpeil meedaalt met de bodem. Nedmag vergoedt alle maatregelen die het waterschap moet nemen om het waterpeil in de regio te reguleren, zoals de bouw van gemalen en stuwen.

Geen schade aan huizen en gebouwen

De kans op schade aan gebouwen als direct gevolg van de bodemdaling door zoutwinning is erg klein, zelfs bij een bodemdaling van 1 meter. TU Delft heeft in opdracht van de NCG onderzoek gedaan naar de effecten van gestapelde mijnbouw in de provincie Groningen. Een van de conclusies van TU Delft is dat diepe bodemdaling door zoutwinning niet leidt tot schade aan gebouwen, ook niet in combinatie met andere vormen van mijnbouw. Het onderzoek is beschikbaar als download onderaan deze pagina.

Schade melden

In individuele gevallen kan alleen een bouwkundige inspectie op maat uitsluitsel geven over de meest waarschijnlijke oorzaak van schade. De werkwijze bij schademeldingen is vastgelegd in een schadeprotocol (samenvatting). Indien u denkt schade aan uw woning te hebben ten gevolge van de zoutwinning door Nedmag, kunt u dit via de knop hieronder melden.

Schade melden

Bodemdalingskaarten

De bodemdalingskaarten geven de gemeten bodemdaling door zoutwinning aan. Ieder halfjaar publiceren we een nieuwe bodemdalingskaart. De huidige bodemdaling bedraagt ongeveer 55 cm (de bodemdaling vóór 1993 was circa 4 cm in het centrum).

Kaart gemeten bodemdaling 1993 - december 2019 (pdf)

Kaart gemeten bodemdaling 1993 - juli 2019 (pdf)

Kaart gemeten bodemdaling 1993 - oktober 2018 (pdf)

Schadeprotocol

Protocol bodemdalingsschade aan niet-overheden - protocol

Procedure afhandeling schademeldingen - samenvatting van het protocol

Onderzoeken

Rapport Deltares invloed van bodemdaling door zoutwinning Nedmag op bebouwing en infrastructuur (2018)

Onderzoek TU Delft naar de oorzaken van bouwkundige schade in Groningen (2018)

Heeft u vragen of een klacht? Laat het ons weten. Wij helpen u graag!

Contact
Bel +31 598 651 911
Contactformulier

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in de omgeving?

Nieuwsbrief