Voorbereiding complete vervanging VKA gestart

Het Nedmag-deel van de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) is ongeveer 4 km lang en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden. Via de VKA voeren we gezuiverd pekelwater af naar zee. In 2019 en 2020 hebben er een aantal keren werkzaamheden plaatsgevonden in verband met minimale lekkages. Voorbereidingen voor complete vervanging van de VKA zijn in volle gang.

vka trace

Minimale lekkages

De VKA leiding is in 2019 en 2020 een aantal keren gesprongen. Door een signaleringssysteem zijn we in staat om snel in actie te komen wanneer er een lekkage is. Daardoor blijft de uitstroom van het lichtzoute afvalwater tot een minimum beperkt. We zetten ons ervoor in om toekomstige lekkages te voorkomen, daarom staat complete vervanging op de planning.

Complete vervanging

Er staat een complete vervanging van het Nedmag-deel van de VKA op de planning. We zijn nu volop bezig om de vervanging voor te bereiden. Dat doen we onder andere in samenspraak met de omliggende agrariërs, om overlast te voorkomen.