Vervanging afvalwaterleiding (VKA) afgerond

Het Nedmag-deel van de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) is ongeveer 4 km lang en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden (zie afbeelding hieronder). Via de VKA voeren we gezuiverd afvalwater af naar zee. In 2019 en 2020 hebben er een aantal keren werkzaamheden plaatsgevonden in verband met lekkages. Het deel langs de Noorderweg (vanaf Vosseveld) tot aan de aansluiting op de centrale VKA in Meeden is vervangen. De werkzaamheden zijn volgens planning verlopen, de aansluiting vond een aantal weken eerder plaats dan gepland.

vka trace
vka werkzaamheden
Impressie van de werkzaamheden
vka werkzaamheden
Aansluiting van het blijvende deel van de VKA op de nieuwe leiding (op de foto de bovengrondse leiding) aan het begin van de Noorderweg
vka werkzaamheden
Aansluitpunt van de nieuwe leiding (links) op de blijvende leiding rechts bij Meeden