Update werkzaamheden zoutwinningslocatie Borgercompagnie

​​​​​​​In april is Nedmag gestart met het uitvoeren van boringen vanaf de zoutwinningslocatie Borgercompagnie. Vorige week is het boren afgerond, momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de tweede winningsput. Er zijn de afgelopen maanden twee winningsputten gerealiseerd: VE-5 en VE-7. Volgende week beginnen we met het demonteren en afvoeren van de boortoren. Dat zal naar verwachting ongeveer 2 weken duren. Daarna wordt het geluidsscherm verwijderd.

boortoren

Actuele werkzaamheden

Sinds eind 2021 zijn de infrastructurele werkzaamheden op de winningslocatie in Borgercompagnie gestart. In april is Nedmag gestart met het boren van de eerste winningsput (VE-5). Half juli zijn deze werkzaamheden afgerond. De boortoren is vervolgens 18 meter verplaatst voor het boren van de tweede winningsput (VE-7), hiermee is eind juli gestart. Half september zijn deze werkzaamheden afgerond. Naar verwachting wordt de boortoren volgende week afgebouwd en vervolgens zal ook het geluidsscherm worden verwijderd.

De infrastructurele werkzaamheden zijn nog volop in gang en zullen ook de komende maanden doorgaan. Het betreft met name civiele werkzaamheden en het aanleggen van leidingen en kabels. Hoofdzakelijk óp de locatie maar soms ook daarbuiten. De werkzaamheden vinden vooral overdag en doordeweeks plaats.

Naamswijziging tweede boring in de omgevingsvergunning

Na de evaluatie van de eerste diepboring is besloten de tweede niet naar de ondergrondse locatie VE-6 te boren. Voor de gevolgen van het boren voor de omgeving maakt het geen verschil of de tweede winningsput naar ondergrondse locatie VE-6 gaat, of naar ondergrondse locatie VE-7. Daarom is er bij het ministerie van Economische Zaken een aanvraag voor een milieu-neutrale wijziging van de omgevingsvergunning ingediend, die alleen betrekking heeft op de naamsverandering van de tweede boring van VE-6 naar VE-7. Op 24 augustus heeft het ministerie van EZK toestemming voor deze milieu-neutrale wijziging van de omgevingsvergunning verleend.

Zoutwinning uit VE-7

In de instemming met het winningsplan is winning uit caverne VE-7 toegestaan, echter onder de voorwaarde dat eerst een analyse van de effecten van de winning uit de cavernes VE-5 en VE-6 wordt gemaakt. Nedmag gaat een verzoek indienen voor wijziging van deze voorwaarde. Voorafgaand aan de instemming met dit verzoek zal caverne VE-7 niet ontwikkeld worden. Met andere woorden, er vindt tot die tijd geen winning plaats uit VE-7.

Overlast melden

Indien u overlast ervaart, neem dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact op met de controlekamer: 0598 651 390. Is het niet dringend? Stuur dan een mail naar omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl)