Update werkzaamheden zoutwinningslocatie Borgercompagnie

In april is Nedmag gestart met het boren van de eerste bron (VE-5). Half juli zijn deze werkzaamheden afgerond. De boortoren is vervolgens 18 meter verplaatst voor het boren van de tweede bron, hiermee is eind juli gestart. Het boren vindt plaats in 4 fasen, momenteel bevindt de tweede boring zich in de laatste fase. Naar verwachting wordt de boortoren in september afgebouwd en vervolgens zal ook het geluidsscherm worden verwijderd.

boortoren

Actuele werkzaamheden

Sinds eind 2021 zijn de infrastructurele werkzaamheden op de winningslocatie in Borgercompagnie gestart. In april is Nedmag gestart met het boren van de eerste bron (VE-5). Half juli zijn deze werkzaamheden afgerond. De boortoren is vervolgens 18 meter verplaatst voor het boren van de tweede bron, hiermee is eind juli gestart. Het boren vindt plaats in 4 fasen, momenteel bevindt de tweede boring zich in de laatste fase. Naar verwachting wordt de boortoren in september afgebouwd en vervolgens zal ook het geluidsscherm worden verwijderd.

Vanaf nu is de topdrive (de motor die voor de meeste overlast zorgt) niet veel meer in bedrijf. Bij de eerste bron ging het om 5 keer een aantal uren. De verwachting is dan ook dat de grootste overlast van de diepboringen voorbij is. Natuurlijk is er nog steeds wel geluid te horen, bijvoorbeeld dat van de lier van de boortoren, of staal op staal geluid, maar op basis van de afgelopen maanden lijkt de overlast die dat oplevert beperkt. We evalueren het geluid – geregistreerd door de geluidsmeter – dagelijks om te bewaken dat we binnen de norm opereren. Deze metingen zijn overigens openbaar via deze link.

Naamswijziging tweede boring in de omgevingsvergunning

Na de evaluatie van de eerste diepboring is besloten de tweede niet naar de ondergrondse locatie VE-6 te boren. De reden hiervan is dat de samenstelling van het zout niet overeenkwam met de prognose. Omdat de ondergrondse locatie VE-6 niet ver van de ondergrondse locatie VE-5 ligt, is de kans aanwezig dat het zout daar van dezelfde samenstelling is. Daarom is voor de tweede diepboring de ondergrondse locatie VE-7 geselecteerd.

In de omgevingsvergunning voor de boringen staan echter de winningsputten VE-5 en VE-6 genoemd. Voor de gevolgen van het boren voor de omgeving maakt het geen verschil of de tweede put naar ondergrondse locatie VE-6 gaat, of naar ondergrondse locatie VE-7. Daarom is er bij het ministerie van Economische Zaken een aanvraag voor een milieu-neutrale wijziging van de omgevingsvergunning ingediend, die alleen betrekking heeft op de naamsverandering van de tweede boring van VE-6 naar VE-7. Later kan alsnog besloten worden een winningsput naar de ondergrondse locatie VE-6 te boren, waarvoor dan eerst weer een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd.

Zoutwinning uit VE-7

In de instemming met het winningsplan is winning uit VE-7 toegestaan, echter onder de voorwaarde dat eerst een analyse van de effecten van de winning uit de cavernes VE-5 en VE-6 wordt gemaakt. Nedmag gaat een verzoek indienen voor wijziging van deze voorwaarde. Voorafgaand aan de instemming met dit verzoek zal caverne VE-7 niet ontwikkeld worden. Met andere woorden, er vindt tot die tijd geen winning plaats uit VE-7.

Overlast melden

Indien u overlast ervaart, neem dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact op met de controlekamer: 0598 651 390. Is het niet dringend? Stuur dan een mail naar omgeving [at] nedmag.nl