Tweede geofoon voor het meten van bodemtrillingen

Een voorwaarde in de instemming met het winningsplan van Nedmag betreft de installatie van een tweede geofoon in het zoutwinningsgebied. Met een geofoon kan een eventuele bodemtrilling worden waargenomen. De betreffende geofoon is inmiddels in overleg met het KNMI en binnen de gestelde termijn geïnstalleerd en opgenomen in het KNMI-netwerk. De meetresultaten zijn publiek en te vinden op de website van het KNMI.

geofoon rapport

Wat is een geofoon?

Een geofoon is een sensor die bodemtrillingen registreert. In Noord-Nederland is een netwerk van geofoons (en andere meetinstrumenten) aanwezig om relatief kleine en ondiepe bevingen registreren. Het KNMI beheert het netwerk en de meetresultaten.

Waarom een geofoon voor zoutwinning?

Onderzoek toont aan dat het onwaarschijnlijk is dat zoutwinning tot voelbare bodemtrillingen leidt. Het verzamelen van data over bodemtrillingen in een regio waar zout wordt gewonnen is de meest transparante en betrouwbare manier om uit te wijzen of er een relatie is tussen bodemtrillingen en zoutwinning. In het voorjaar van 2019 is de eerste geofoon geplaatst, tot op heden zijn er geen bodemtrillingen door zoutwinning waargenomen.

Meetnetwerk KNMI

Op de website van het KNMI vind je een overzicht van alle meetstations in Noord-Nederland, er is heel zorgvuldig een netwerk aan meetapparatuur gecreëerd. De in 2019 geïnstalleerde geofoon heet NL.VNDM. De onlang geïnstalleerde geofoon heet NL.VDM2. Hij bevindt zich in de buurt van de Noord Nederlandse Zweefvliegclub en is inmiddels door het KNMI in het meetnetwerk opgenomen. De data van beide geofoons vind je op de website van het KNMI.

Website KNMI