Status gesprongen afvalwaterleiding

Woensdag 14 november is langs de Noorderweg in Veendam de Veenkoloniale Afvalwaterleiding (VKA) gesprongen. Oorzaak van de kapotte leiding is het (zware) verkeer dat de voorbije periode door de berm is gereden in combinatie met droogte. Inmiddels is het beschadigde deel (circa 10 meter) van de leiding vervangen. Onder andere het bedrijf Van Oosten is sinds donderdag druk bezig met het leegpompen van het afwateringskanaal, waarin pekelwater terecht is gekomen. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

gesprongen vka leiding

Foto: © Peter Panneman Fotografie

Langdurige droogte

De oorzaak van de kapotte leiding is een combinatie van factoren. Er rijdt zwaar verkeer over de weg, dat oefent druk uit op de leiding. Bovendien heeft de langdurige droogte de bodem verzwakt.

"Het is schoon water met een laag zoutgehalte, minder dan drie procent"

Leegpompen van het afwateringskanaal

Toen de melding binnenkwam hebben we meteen de fabriek aan de Billitonweg stil gelegd en zijn we op onderzoek uitgegaan. Naar schatting is er maximaal drieduizend kubieke meter zout water uitgestroomd. Dit water wordt normaal gesproken afgevoerd naar de Waddenzee.

De sloten zijn direct ingedamd. Een aantal bedrijven zijn sinds donderdagochtend druk bezig met het leegpompen van het afwateringskanaal omdat het pekelwater hierin terecht is gekomen. De werkzaamheden zullen binnenkort worden afgerond.

"Hoewel de oorzaak buiten onze macht ligt, zijn we wel verantwoordelijk. We gaan door totdat het volledig is opgeruimd"

Het pekelwater bevat hetzelfde type zout dat wordt gebruikt voor het bestrijden van gladde wegen in de winterperiode. Het Waterschap, de Omgevingsdienst en de landeigenaren zijn geïnformeerd.

Update 23 november

De werkzaamheden zijn afgerond. De omgeving laten we netjes achter.