Status beoordeling winningsplan (update)

Het Nedmag winningsplan beschrijft de voorgenomen zoutwinning vanuit de bestaande winningslocaties van magnesiumzout nabij de dorpen Borgercompagnie en Tripscompagnie. In dit artikel geven we aan wat de status is van de beoordeling van het winningsplan en wat de vervolgstappen zijn. De procedure is onderaan het artikel schematisch afgebeeld.

zoutwinning in NL

Status: de Mijnraad geeft advies

  • Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) hebben inhoudelijk advies gegeven op het Nedmag winningsplan aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).
  • De decentrale overheden - provincie Groningen en Drenthe, gemeenten Veendam, Midden-Groningen, Aa en Hunze en Tynaarlo en het waterschap Hunze en Aa's - hebben inhoudelijk advies gegeven op het winningsplan aan EZK.
  • Als laatste geeft de Mijnraad advies aan EZK.

Bovenstaande stappen vallen onder stap 2 "Advies over het winningsplan" in de schematische weergave hieronder.

De volgende stap

Op basis van alle ingediende adviezen schrijft het ministerie een ontwerp instemmingsbesluit (stap 3), waarop men een zienswijze kan indienen (stap 4).

Schematische weergave 

stappenplan