RTL Nieuws publicatie 27/06/2024

Op donderdag 27-06-2024 heeft RTL Nieuws een artikel gepubliceerd met de volgende kop:

Inwoners uit de Groningse plaats Veendam maken jaarlijks 274 euro meer zorgkosten dan gemiddeld in Nederland. Daarmee zijn zij 13 procent duurder uit dan gemiddeld in Nederland. Dat is meer dan in het gebied rond Tata Steel, waar de teller blijft steken op 12 procent en net iets minder dan 200 euro per persoon. 

RTL Nieuws onderzocht de gezondheid van omwonenden in diverse gebieden waar zware industrie is gevestigd. Volgens RTL Nieuws pleiten deskundigen naar aanleiding van de bevindingen voor meer en uitvoeriger onderzoek naar gezondheidseffecten van activiteiten van zware industrie op omwonenden in de onderzochte gebieden.

Daartoe is, volgens eigen zeggen, op verschillende manieren informatie verzameld, geanalyseerd en voorgelegd aan experts. 

Voor dit artikel is een veelvoud aan informatie uit reeds eerder gepubliceerde artikelen en geraadpleegde bronnen gebruikt; in een gesprek voor hoor en wederhoor heeft Dhr. Bruning zijn visie en feedback gegeven op de strekking van het artikel en de onjuistheid van de veronderstellingen toegelicht. 

Echter heeft RTL Nieuws hier geen verder gehoor aan gegeven en worden de door hun verzamelde gegevens zonder nuance als feiten opgevoerd in het gepubliceerde artikel. 

Wij distantiëren ons dan ook van de inhoud van het artikel en gaan in gesprek met de betrokken overheden over de veronderstelde relatie tussen industrie en zorgkosten in onze regio. 

Iedereen wil een gezonde en veilige werk- en leefomgeving. Daar zijn wij als bedrijf dagelijks mee bezig en werken continue aan verbetering, dit doen wij in een open en transparante wijze.

Voor een uitgebreidere uiteenzetting over onze werkwijze kunt U onze website bezoeken of contact opnemen met Nedmag (omgeving [at] nedmag.nl)