Praktijktest: stikstofuitstoot verminderen door middel van mestverrijking

Nederland heeft een stikstofprobleem: er slaat teveel stikstof neer in natuurgebieden. Dat heeft een negatief effect op onze natuur, gezondheid en voedselproductie. De landbouw sector is voor bijna de helft verantwoordelijk voor de totale stikstofuitstoot in Nederland. Magnesiumzout biedt een oplossing om de uitstoot van de landbouw te verlagen. Dat biedt kansen om de landbouw in Nederland zoveel mogelijk te behouden.

Voedingsadditieven

In Nederland ontstaan tal van innovaties die klimaatuitdagingen het hoofd kunnen bieden. Zo zijn er ook oplossingen die de stikstofuitstoot op de boerderij kunnen reduceren. Denk aan emissie arme stalvloeren of het injecteren van mest in het land in plaats van op het land. Een relatief nieuwe toepassing is het toevoegen van magnesiumzout aan drijfmest, om onder andere fosfaat en stikstof te binden. De stikstof komt daardoor in mindere mate vrij in de lucht.

Lab resultaten tonen aan dat het toevoegen van magnesiumzout aan mest de stikstofuitstoot met wel 25% tot 40% kan verminderen. Nedmag en partner Farmin zijn samen met onder andere de provincies Drenthe, Friesland en Groningen een project gestart om deze innovatie verder te onderzoeken en onder de aandacht te brengen. In een artikel in Nieuwe Oogst stelt landbouwgedeputeerde Henk Jumelet dat innovatieve oplossingen nodig zijn om het onteigeningscenario uit de weg te gaan.

Ook Roel Visser, stikstofbeleidsadviseur bij LTO Noord, staat positief tegenover de aanpak. Volgens Visser nemen de noordelijke provincies op deze manier een proactieve houding aan in de stikstof problematiek.

De praktijktest zal vanaf september dit jaar plaatsvinden op proefboerderijen van de Dairy Campus in Leeuwarden.

stikstof depositie

Bronnen:

www.aanpakstikstof.nl

www.rivm.nl/stikstof 

Vakblad Nieuwe Oogst