Nedmag loopt vooruit op aanbevelingen SodM

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) pleit vanwege de langetermijnrisico’s voor een wettelijke verplichting om de volledige levenscyclus van een caverne, inclusief afsluiten, onderdeel te laten zijn van nieuwe winningsplannen. Nedmag heeft de volledige levenscyclus van cavernes al opgenomen in haar winningsplan 2018. Zo nemen wij verantwoordelijkheid voor toekomstige effecten en maatregelen.

caverne

Nedmag loopt vooruit op aanbevelingen SodM

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft op 11 februari een nieuwsbericht gepubliceerd over langetermijnrisico’s bij het afsluiten van cavernes. Het SodM pleit vanwege de langetermijnrisico’s voor een wettelijke verplichting om de volledige levenscyclus van een caverne, inclusief afsluiten, onderdeel te laten zijn van nieuwe winningsplannen.

Nedmag heeft de volledige levenscyclus van cavernes al opgenomen in haar winningsplan 2018. Dat wil zeggen, dat in het winningsplan staat beschreven hoe Nedmag voornemens is cavernes af te sluiten. Bovendien is eventuele na-daling (bodemdaling die kan optreden na het afsluiten van cavernes) onderdeel van de bodemdalingsprognoses in het winningsplan.

Voor het afsluiten van cavernes maar ook voor andere benodigde maatregelen in het kader van Nedmag’s zoutwinning, worden financiële middelen gereserveerd. Op deze wijze nemen wij verantwoordelijkheid voor toekomstige effecten en maatregelen die samenhangen met het winningsplan 2018.

Het winningsplan 2018 en alle bijbehorende studies zijn te downloaden in onze kennisbank.

Afsluiting eerste bron 

Momenteel is Nedmag bezig met het afsluiten van de eerste bron (TR-5) van het zoutveld Tripscompagnie. We hebben twee bewonersbijeenkomsten georganiseerd om uitleg te geven over de werkzaamheden (foto).

Hoe het werktrondleiding

Het winnen van magnesiumzout gebeurt met een buis die water naar de zoutlaag transporteert. Het water lost het zout op. De pekel die zodoende ontstaat wordt via een andere buis naar boven gehaald. Bij het afsluiten van een bron worden de buizen verwijderd. Hiervoor is een snubbing unit nodig (foto). Wanneer de buis is verwijderd wordt uiteindelijk een cement plug aangebracht. Dan is de bron definitief afgesloten.

Contact

Vragen over dit bericht? Neem gerust contact met ons op.

contact