Nedmag heeft vergunning om zout te winnen

In november 2018 heeft Nedmag een nieuw winningsplan ingediend bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In een winningsplan staat beschreven hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen en op welke manier. Het ministerie van EZK beoordeelt het winningsplan. In januari dit jaar publiceerde het ministerie een instemmingsbesluit dat op 9 juni grotendeels van kracht werd. Dat betekent dat Nedmag een vergunning heeft om zout te winnen vanaf de locatie in Borgercompagnie.

zoutwinning in NL

Hoe de winningsvergunning tot stand kwam

In november 2018 heeft Nedmag een winningsplan ingediend. Dit plan beschrijft de voorgenomen zoutwinning vanaf de locatie in Tripscompagnie en in Borgercompagnie. Dit winningsplan is uitgebreid beoordeeld, volgens de procedure in de afbeelding hieronder.

In april 2021 heeft het ministerie van EZK een instemmingsbesluit gepubliceerd. Daarin werd bijna volledig met het winningsplan ingestemd. Een aantal partijen ging in beroep tegen het instemmingsbesluit. In november 2022 deed de Rechtbank in Den Haag uitspraak: 3 van de 28 bezwaren werden gegrond verklaard, met als gevolg dat de instemming met het winningsplan werd vernietigd. Zie ook dit nieuwsbericht. In januari 2023 publiceerde het ministerie van EZK een nieuw instemmingsbesluit, een zogenaamd herstelbesluit, waarin rekening gehouden is met de uitspraak van de Rechtbank in Den Haag.

Een aantal partijen is bij de Raad van State in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag. Partijen die in beroep ware gegaan tegen het eerste instemmingsbesluit, gaan automatisch ook in beroep tegen het nieuwe instemmingsbesluit, deze keer bij de Raad van State. Wanneer een partij tegen een vergunning in beroep gaat, kan er tevens een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. Met dit verzoek wordt de Raad van State gevraagd om het gebruik van de nieuwe vergunning te verbieden, totdat de Raad van State deze heeft goedgekeurd. Een voorzieningenrechter beoordeelt dit verzoek.

Op 9 juni deed de voorzieningenrechter uitspraak. De nieuwe vergunning voor de winning, die het ministerie van EZK in januari 2023 heeft afgegeven, is vrijwel volledig van kracht geworden. De rechter heeft alleen de toestemming voor het hervatten van de waterinjectie in bron TR-9 op hold gezet.

Deze uitspraak betekent dat Nedmag een vergunning heeft om zout te winnen uit de 2 nieuwe bronnen vanaf de winningslocatie in Borgercompagnie. Het zoutveld Tripscompagnie wordt verder afgebouwd en in TR-9 wordt vooralsnog geen water geïnjecteerd.

Wat is het vervolg van de procedure?

Het hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag en de beroepen tegen de nieuwe vergunningen moeten nog door de Raad van State worden behandeld. Wanneer dat gaat plaatsvinden is nog niet bekend.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact met ons op.

Wat staat er in een winningsplan?

Het winningsplan 2018 beschrijft hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen vanaf de bestaande locaties nabij Borgercompagnie en Tripscompagnie, op welke manier we dat doen, en wat de gevolgen van zoutwinning zijn. In het kort heeft Nedmag instemming gevraagd om de locatie Tripscompagnie af te bouwen en om de zoutwinning vanaf de locatie Borgercompagnie uit te breiden.

Lees hier de samenvatting van het winningsplan. Het volledige winningsplan en de bijbehorende studies kunt u lezen en downloaden via de kennisbank op onze website. Let op: deze informatie is vakinhoudelijk.

procedure winningsplan