Nedmag dient REACH documentatie dieselolie in bij Europees agentschap (update)

In een overleg tussen Nedmag en het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is gebleken dat onze REACH documentatie aangaande dieselolie als hulpstof bij zoutwinning incompleet was. Nedmag is meteen aan de slag gegaan met het in orde maken van de stukken. Wij hebben deze stukken ingeleverd bij het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en bij SodM. Het gebruik van dieselolie is inmiddels in overeenstemming met de REACH-verordening (update mei 2020).

Nedmag Groen

Wat is REACH?

Alle bedrijven in Europa die chemische stoffen produceren, verhandelen en/of gebruiken, zijn verplicht om de risico’s van deze stoffen in kaart te brengen en formeel te melden. Deze beoordeling valt onder de zogeheten Europese REACH-verordening. REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Beperking van Chemische stoffen.

Gebruik dieselolie als mijnbouwhulpstof

Nedmag heeft het gebruik van dieselolie als hulpstof bij het winnen van magnesiumzout in kaart gebracht als onderdeel van het winningsplan. Dit specifieke gebruik was echter niet formeel aangemeld bij ECHA. Nedmag-directeur Bert Jan Bruning: “Onze focus lag op de beoordeling van de risico’s van het gebruik van dieselolie. We hebben hierbij over het hoofd gezien om de manier waarop we diesel gebruiken met de bijbehorende beoordeling op te laten nemen in het REACH register. Een administratieve omissie dus. Waar we door Staatstoezicht op de Mijnen, dat scherp toeziet op het gebruik van diesel, op gewezen zijn. Dat hebben we nu zo snel mogelijk in orde gemaakt.”

Update mei 2020: Nedmag heeft de stukken in orde gemaakt. De last onder dwangsom, opgelegd door SodM, is hiermee komen te vervallen.

Wanneer en waarom gebruikt Nedmag dieselolie?

Nedmag gebruikt dieselolie als hulpstof voor het ontwikkelen van een nieuwe caverne. De laatste keer dat dit is gebeurd was in 2012-2013. Een laagje dieselolie drijft op de pekel, zoals olijfolie op water (afbeelding 1). Het zorgt ervoor dat cavernes zich met name zijwaarts ontwikkelen in plaats van naar boven, en het beschermt bovenliggende zoutlagen die we niet willen oplossen (afbeelding 2). Het gebruik van dieselolie is op dit moment de meest veilige techniek. Nedmag investeert al geruime tijd in onderzoek naar geschikte veilige alternatieven voor het gebruik van dieselolie. De voortgang van deze onderzoeken wordt besproken met SodM.

afbeelding dieselolie als beschermlaag     afbeelding horizontale ontwikkeling van cavernes               
Afbeelding 1: dieselolie als beschermlaag                                Afbeelding 2: horizontale ontwikkeling van cavernes

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gevaarlijke-stoffen/vraag-en-antwoord/wat-is-reach