Nedmag dient nieuw winningsplan in

Het nieuwe winningsplan 2018 is formeel ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het winningsplan beschrijft de voorgenomen zoutwinning vanuit de bestaande winningslocaties van magnesiumzout nabij de dorpen Borgercompagnie en Tripscompagnie. Het winningsplan 2018 is een actualisatie van het huidige winningsplan 2013, deze actualisatie is nodig in verband met het incident in het zoutveld Tripscompagnie van april 2018.

zoutwinning in NL

Wat staat er in een winningsplan?

Het winningsplan 2018 beschrijft hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen vanaf de bestaande locaties, op welke manier we dat doen, en wat de gevolgen van zoutwinning zijn. De lessen die we hebben geleerd van het incident van april zijn erin verwerkt. Lees hier de samenvatting van het winningsplan. Het volledige winningsplan en de bijbehorende studies kunt u lezen en downloaden via de kennisbank op onze website.

Kennisbank

Waarom is een nieuw winningsplan nodig?

Aan het geldende winningsplan uit 2013 was het voorschrift gekoppeld dat Nedmag tijdig vóór het bereiken van een bodemdaling van 50 cm (vanaf 1977) een geactualiseerd winningsplan indient. Deze 50 cm wordt eind dit jaar bereikt.  Hoe de procedure vanaf indienen tot definitieve instemming door de minister verloopt, is hier weergegeven.

Informatiebijeenkomst voor buurtbewoners

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het winningsplan. Daarom organiseren wij in de tweede helft van januari een informatiebijeenkomst waar we een meer uitgebreide toelichting geven. Nadere informatie hierover volgt.

 

contact