Geplande werkzaamheden 2020

Om het zoutveld Tripscompagnie zorgvuldig af te kunnen bouwen, zijn er verspreid over het zoutveld voldoende goed werkende bronnen nodig. Daarom worden de komende periode op een aantal bronnen aanvullende onderhoudswerkzaamheden met een mobiele installatie verricht. Deze werkzaamheden zullen geheel of gedeeltelijk 24/7 plaatsvinden, waarbij we alle denkbare maatregelen nemen om overlast voor onze omgeving te voorkomen. Omwonenden van de zoutwinningslocatie ontvangen een brief hierover.

mijnlocatie

Voorlopige planning onderhoudswerkzaamheden

  • Eind april-mei: werkzaamheden gedurende 2 weken
  • Juli-augustus: werkzaamheden gedurende 4 weken

De genoemde periodes en duur van werkzaamheden zijn onder voorbehoud. Dit omdat de mobiele installaties drukbezet zijn en de duur van de werkzaamheden niet altijd nauwkeurig te voorspellen is. Daarbij komt dat lastig in te schatten is wat de gevolgen van het corona virus zullen zijn op de geplande werkzaamheden.

Contact

Heeft u een klacht over bijvoorbeeld geluid? U kunt dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact opnemen met de controlekamer door te bellen naar: 0598 651 390. Neem ook bij vragen over dit bericht contact met ons op.

Contact