Enquête Young Advisory Group

Afgelopen tijd heeft YAG in de omgeving Veendam interviews afgenomen, waarna nu een enquête verspreid wordt op basis van een statistisch representatieve steekproef binnen het winningsgebied van Nedmag.

young advisory group logo

Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in zijn of haar woonomgeving en Nedmag wil hier graag aan bijdragen. Om deze reden heeft Nedmag vier studenten van de Rijksuniversiteit Groningen (en werkzaam bij de Young Advisory Group) gevraagd om een onderzoek uit te voeren naar de mening van omwonenden rondom de zoutwinning, het toekomstige landelijke schadeloket en de communicatie vanuit Nedmag. De resultaten van het onderzoek worden op de website van Nedmag gepubliceerd.

Om een zo representatief en betrouwbaar mogelijk onderzoek uit te voeren, is het belangrijk dat veel meningen gehoord worden. Afgelopen tijd heeft YAG in de omgeving Veendam interviews afgenomen, waarna nu een enquête verspreid wordt op basis van een statistisch representatieve steekproef binnen het winningsgebied van Nedmag.

Mocht u buiten deze steekproef vallen maar wel uw input over deze onderwerpen met ons willen delen, dan kunt u mailen naar onderstaand emailadres. Wij zullen deze informatie vervolgens communiceren naar Nedmag.

Alvast bedankt voor uw medewerking,

Young Advisory Group

omwonenden [at] yag.nl