Eerste afsluiting bron zoutveld Tripscompagnie

Nedmag bouwt sinds april 2018 het zoutveld Tripscompagnie geleidelijk af. Het zorgvuldig afbouwen van een zoutveld – en daarmee het afsluiten van de bronnen – duurt een aantal jaren. Nedmag is voornemens om in de eerste week van 2020 te beginnen met de eerste afsluiting van een bron van dit zoutveld.

mijnlocatie

Planning

De werkzaamheden zullen in de eerste week van 2020 van start gaan. De werkzaamheden zullen naar verwachting ongeveer 2 maanden duren. De werkzaamheden zullen in een 24-uurs operatie aanvangen, mogelijk wordt later overgegaan naar een 12-uurs operatie.

Geluid

Wij nemen maatregelen om overlast voor de omgeving te beperken. Ook wordt het geluidsniveau continu gemeten; bij overschrijding van de norm nemen we maatregelen. Bij overlast kunt u contact opnemen met onze controlekamer.

Extra transport

Tijdens de werkzaamheden vindt extra transport plaats, overwegend overdag op werkdagen. Alleen bij uitzondering zullen transporten ’s nachts en in de weekenden plaatsvinden.

Hoe werkt het?

Het winnen van magnesiumzout gebeurt met een buis die water naar de zoutlaag transporteert. Het water lost het zout op. De pekel die zodoende ontstaat wordt via een andere buis naar boven gehaald. Bij het afsluiten van een bron worden de buizen verwijderd. Hiervoor is een snubbing unit nodig (zie afbeelding). Wanneer de buis is verwijderd wordt uiteindelijk een cement plug aangebracht. Dan is de bron definitief afgesloten.

snubbing unit

Afbeelding: voorbeeld van een snubbing unit voor het afsluiten van een bron

Contact

Woont u in de omgeving van de zoutwinningslocatie Tripscompagnie en heeft u een klacht over bijvoorbeeld geluid? U kunt dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact opnemen met de controlekamer: 0598 651 390.

Heeft u vragen over dit bericht? Neem dan contact met ons op.