Afvalwaterleiding opnieuw gesprongen (VKA)

Het Nedmag-deel van de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) is ongeveer 4 km lang en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden. Via de VKA voeren we gezuiverd pekelwater af naar zee. Donderdag 6 mei en zaterdag 8 mei is de leiding gesprongen, met een minimale lekkage tot gevolg. Voorbereidingen voor complete vervanging van de VKA zijn in volle gang.

vka trace

Minimale lekkages

De afgelopen jaren is de VKA een aantal keren gesprongen langs de Noorderweg. Op 6 en 8 mei is de leiding opnieuw gesprongen. De uitstroom van het lichtzoute afvalwater is tot een minimum beperkt gebleven. Een complete vervanging van de VKA staat gepland.

Werkzaamheden afgerond

Er zijn monsters van het oppervlaktewater genomen. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Het beschadigde deel van de leiding is vervangen (zie foto) en productie en afvoer naar de VKA zijn weer opgestart. De grondsanering is zaterdag 8 mei afgerond.

Complete vervanging

Er staat een complete vervanging van het Nedmag-deel van de VKA op de planning. We zijn volop bezig om de vervanging voor te bereiden. Naar verwachting beginnen we in het vierde kwartaal van 2021 met de complete vervanging van de VKA.

Afbeelding verwijderd.