Afvalwaterleiding opnieuw gesprongen (VKA)

Het Nedmag-deel van de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) is ongeveer 4 km lang en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden. Via de VKA voeren we gezuiverd pekelwater af naar zee. Op maandag 2 maart 2020 is de leiding opnieuw gesprongen, met een minimale lekkage tot gevolg. Voorbereidingen voor complete vervanging van de VKA zijn in volle gang.

vka trace

Minimale lekkage

In 2019 is de leiding drie keer eerder gesprongen, waarna delen van de leiding preventief zijn vervangen. Op maandagochtend 2 maart 2020 is de leiding opnieuw gesprongen. Dat is snel gesignaleerd waardoor de uitstroom van het lichtzoute afvalwater tot een minimum beperkt is gebleven. Complete vervanging van de leiding staat op de planning.

Oppervlaktewater

Er zijn monsters van het oppervlaktewater genomen. Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Complete vervanging

Er stond al een complete vervanging van het Nedmag-deel van de VKA op de planning. We zijn nu volop bezig om de vervanging voor te bereiden. Dat doen we onder andere in samenspraak met de omliggende agrariërs, om overlast te voorkomen.