Afvalwaterleiding opnieuw gesprongen (update)

Zaterdagavond 22 december rond 21.00u is de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) opnieuw gesprongen aan de Noorderweg in Veendam. Op woensdag 14 november gebeurde dat ongeveer 800 meter verderop. Onze controlekamer constateerde een drukval en heeft het lozen van afvalwater direct stop gezet. Inmiddels is de leiding vervangen. Waterschap geeft aan dat de lekkage minimaal is en dat verdere waterzuivering daarom niet nodig is.

gesprongen vka leiding

In november is vastgesteld dat de kapotte leiding een gevolg van langdurige droogte is. Waardoor de leiding opnieuw is gesprongen wordt uitgezocht. Naar schatting is er 100 tot 200 m3 afvalwater (gereinigd pekelwater) vrij gekomen. Zaterdagavond is een kleine sloot leeggepompt. Waterschap geeft aan dat verdere schoonmaakwerkzaamheden niet nodig zijn.

Update

De leiding is vervangen en wordt opgestuurd voor onderzoek om de oorzaak te achterhalen.