Afsluiting bron zoutwinningslocatie Tripscompagnie

Vanaf 21 mei vinden er werkzaamheden plaats op de zoutwinningslocatie Tripscompagnie. We gaan beginnen met het gefaseerd afsluiten van bron TR-5. Deze bron is al buiten werking en volgende week gaan we een stalen plug en vervolgens een cementplug plaatsen. Om die reden zal er een installatie op de locatie staan. De op- en afbouw vinden 12/7 plaats, de werkzaamheden zelf 24/7. De totale doorlooptijd bedraagt naar verwachting circa 2 weken.

mijnlocatie

Over de werkzaamhedenInstallatie

Bron TR-5 is reeds buiten werking doordat er al een plug onderin zit. Het volledig verwijderen van TR-5 gaat in drie stappen. De eerste stap is plaatsing van een stalen plug met daarbovenop een 400 meter lange cementplug. Dit staat gepland voor week 21/22. De tweede en derde stap volgen in 2025. 

Voor de werkzaamheden is een relatief kleine installatie nodig, en voor het plaatsen van de cementpluggen komt een speciale vrachtauto. De installatie en de vrachtauto staan hiernaast en hieronder afgebeeld. 

Vrachtauto

Wat merken omwonenden hiervan?

Geluid

De werkzaamheden vinden deels 24 uur per dag en 7 dagen per week plaats. De totale verwachte duur is ca. 2 weken. Tijdens een deel van de werkzaamheden zal er geluid hoorbaar zijn, ook al voldoet de apparatuur die gebruikt gaat worden aan de wettelijke geluidseisen. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen wordt een deel van de installatie elektrisch aangedreven in plaats van door een dieselmotor. Maar ondanks dat we doen wat we kunnen om geluidsoverlast te voorkomen of tot een minimum te beperken, kan er mogelijk toch overlast ervaren worden.

Verkeer

De installatie wordt met vrachtauto’s aan- en afgevoerd. Het gaat naar verwachting om 2 à 6 vrachtauto’s per dag. Ook tijdens de werkzaamheden zal er extra vrachtverkeer zijn, naar schatting 2 à 4 vrachtauto’s per dag. Het vrachtverkeer vindt zoveel mogelijk alleen overdag en tijdens werkdagen plaats. Tevens reizen er tijdens de werkzaamheden meer personen dan gebruikelijk van en naar de locatie.

Licht

Er worden lichtmasten geplaatst om ook ’s avonds en ’s nachts veilig te kunnen werken. We plaatsen die zodanig dat lichtoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Overlast melden

We nemen klachten serieus en doen ons uiterste best om overlast zoveel mogelijk te beperken. Indien u overlast ervaart, neem dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact op met de controlekamer: 0598 651 390. Is het niet dringend? Stuur dan een mail naar omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl)