Afsluiting bron zoutwinningslocatie Borgercompagnie (afgerond)

Eind augustus/begin september vinden er werkzaamheden plaats op de zoutwinningslocatie Borgercompagnie. We gaan bron VE-2 afsluiten, zoals staat beschreven in het Winningsplan 2018. Met behulp van een installatie gaan we een deel van de buizen verwijderen. Ook gaan we 2 cementpluggen plaatsen. De totale verwachte duur van de werkzaamheden is circa 2 weken. Omwonenden ontvangen een brief over de werkzaamheden, waarin staat beschreven wat zij qua geluid, verkeer en licht kunnen verwachten. Update 11/9/2023: de werkzaamheden zijn afgerond.

boortoren

InstallatieOver de werkzaamheden

In 1998 is bron VE-2 uit bedrijf genomen, door onderin de bron een plug te plaatsen. In het Winningsplan 2018 staat beschreven dat we VE-2 gaan verwijderen (“abandonneren”). Het eerste deel van deze werkzaamheden staat gepland voor eind augustus/begin september. Het tweede deel voor eind 2023/begin 2024.

Het eerste deel van de werkzaamheden bestaat uit het plaatsen van 2 extra cementpluggen in VE-2 en het verwijderen van een klein deel van de buizen waaruit de bron is opgebouwd. Hiervoor is een (in vergelijking met de boortoren van vorig jaar) kleine installatie nodig, en voor het plaatsen van de pluggen komt een speciale vrachtauto. De installatie en de vrachtauto staan hiernaast en hieronder afgebeeld.

Vrachtauto

Wat merken omwonenden hiervan?

Geluid

De werkzaamheden vinden grotendeels 24 uur per dag en 7 dagen per week plaats. De totale verwachte duur is ca. 2 weken. Tijdens een deel van de werkzaamheden zal er geluid hoorbaar zijn, ook al voldoet de apparatuur die gebruikt gaat worden aan de wettelijke geluidseisen. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen wordt de installatie elektrisch aangedreven in plaats van door een dieselmotor. Maar ondanks dat we doen wat we kunnen om geluidsoverlast te voorkomen of tot een minimum te beperken, kan er mogelijk toch overlast ervaren worden, mede omdat het normaalgesproken vrij stil is in Borgercompagnie. Het geluid is overigens niet vergelijkbaar met het geluid van de motor (top drive) van de boortoren die in 2022 gebruikt is, dat was van een andere orde.

Verkeer

De installatie wordt met vrachtauto’s aan- en afgevoerd. Deze rijden naar en van de locatie via de aanrijroute vanaf de Kalkwijk. Het gaat naar verwachting om 2 à 6 vrachtauto’s per dag. Ook tijdens de werkzaamheden zal er extra vrachtverkeer zijn, naar schatting 2 à 4 vrachtauto’s per dag. Het vrachtverkeer vindt zoveel mogelijk alleen overdag en tijdens werkdagen plaats. Tevens reizen er tijdens de werkzaamheden meer personen dan gebruikelijk van en naar de locatie.

Licht

Er worden lichtmasten geplaatst om ook ’s avonds en ’s nachts veilig te kunnen werken. We plaatsen die zodanig dat lichtoverlast zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Overlast melden

We nemen klachten serieus en doen ons uiterste best om overlast zoveel mogelijk te beperken. Indien u overlast ervaart, neem dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact op met de controlekamer: 0598 651 390. Is het niet dringend? Stuur dan een mail naar omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl)

E-mail nieuwsbrief

Via omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl) kunt u ook aangeven dat u graag per e-mail op de hoogte wilt worden gehouden van de voortgang van de werkzaamheden. Zou u ons in dat geval uw e-mail adres kunnen laten weten? Hieronder staan de nieuwsbrieven die tot op heden zijn verzonden: