Aanvullende maatregelen om geluid te verminderen

Vannacht (11 mei) hebben we een aantal klachten over het geluid van het boren ontvangen. Wij vinden het erg vervelend dat het boren voor overlast zorgt. Op voorhand hebben we maatregelen getroffen om de geluidsoverlast te beperken, zoals het plaatsen van een geluidsscherm. Helaas gaat het boren niet onopgemerkt voorbij. We nemen wel aanvullende maatregelen om het geluid zoveel mogelijk te verminderen.

boortoren

Maatregelen om geluid te verminderen

Het geluid dat overlast geeft is voornamelijk afkomstig van de zogenaamde “top drive”, de op- en neergaande motor die de boorkop aandrijft. Direct nadat we de eerste klacht ontvingen, aan het begin van de nacht, hebben we de snelheid van de top drive verlaagd om het geluid te verminderen. Vanochtend zijn de mogelijkheden om het geluid verder te verminderen besproken.  Vanzelfsprekend blijven we het toerental van de top drive zo laag mogelijk houden. Daarnaast hebben we besloten om de top drive ’s nacht minder hoog te laten komen, we hopen dat dit tot minder overlast leidt. Tot slot sprak een omwonende over overlast door stemmen. Naar aanleiding daarvan worden de medewerkers op locatie geïnstrueerd om ervoor te zorgen dat hun onderlinge communicatie geen overlast veroorzaakt.  

De top drive zal niet altijd op relatief hoge snelheid in gebruik zijn, echter is dit wel nodig tijdens een aantal fasen van het boren. De planning is dat elk van deze fasen ongeveer 1 week in beslag zal nemen. Wanneer en hoe lang precies, is afhankelijk van de voortgang die we maken. De mate van overlast die het geeft is mede afhankelijk van de weersomstandigheden.

Overlast melden

Indien u opnieuw overlast ervaart, neem dan 24 uur per dag, 7 dagen in de week contact op met de controlekamer: 0598 651 390. Is het niet dringend? Stuur dan een mail naar omgeving [at] nedmag.nl (omgeving[at]nedmag[dot]nl)