Aankondiging Young Advisory Group

Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in zijn of haar woonomgeving en Nedmag wil hier graag aan bijdragen. Om informatie te verzamelen wil YAG graag met zoveel mogelijk omwonenden in gesprek.

young advisory group logo

Beste buurtbewoner,

Het is belangrijk dat iedereen zich prettig voelt in zijn of haar woonomgeving en Nedmag wil hier graag aan bijdragen. Om deze reden wil Nedmag graag het gesprek aangaan met de buurt om te horen hoe er wordt gedacht over de zoutwinning in en rondom Veendam.

Vier studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en werkzaam bij de Young Advisory Group (YAG), zullen zich hier de komende weken mee bezig houden. YAG is een adviesbureau volledig gerund door studenten en helpt organisaties door hen te adviseren bij allerlei vraagstukken. YAG voert voor Nedmag een onderzoek uit naar de zorgen, mening en wensen van omwonenden over de zoutwinning en de rol van Nedmag.

Om informatie te verzamelen wil YAG graag met zoveel mogelijk omwonenden in gesprek. Om een zo representatief en betrouwbaar mogelijk onderzoek neer te zetten, is het belangrijk dat veel meningen gehoord worden. Hiervoor is uw mening ook belangrijk.

Allereerst zullen de vier studenten de komende weken in het gebied interviews afnemen. Daarna zal een enquête verspreid worden waarin u uw mening kunt geven over verschillende vraagstukken.

Met vriendelijke groet,

Bram, Roos, Maysa en Floor

 

Mail: omwonenden [at] yag.nl (omwonenden[at]yag[dot]nl )

Website: www.yag.nl