U bent hier

Gladheidsbestrijding

Calciumchloride en magnesiumchloride zijn beide zeer effectieve dooimiddelen en worden daarom wereldwijd ingezet bij de gladheidbestrijding. Nedmag produceert beide producten in grote hoeveelheden en levert zo in veel landen een bijdrage aan de gladheidbestrijding. Onder meer in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Scandinavië, Groot-Brittannië, VS, Canada en Rusland.

In Europa worden calciumchloride en magnesiumchloride vooral toegepast als bevochtigingmiddel van gewoon strooizout (NaCl). De effectieve werking ervan is onbetwist. In Noord Amerika en Rusland worden deze producten zowel in de vloeibare als in de vaste vorm toegepast, omdat bij lagere temperaturen en hardnekkige ijsafzettingen de werking van gewoon zout niet meer toereikend is. In Moskou is men enkele jaren geleden overgestapt op het strooien van calciumchloride en magnesiumchloride omdat de enorme hoeveelheid natriumchloride die ‘s winters werd gestrooid te veel schade aan de bomen aanrichtte.

Natstrooien heeft ten opzichte van droogstrooien o.a. de volgende voordelen:

  • snellere dooiwerking
  • nauwkeurige dosering mogelijk waardoor het natzout zeer efficiënt benut wordt
  • hogere werksnelheid mogelijk
  • besparing op wegenzout tot soms 35 à 40%

Het gebruik van calciumchloride (CaCl2) of magnesiumchloride (MgCl2) als bevochtigingsmiddel bij natstrooien heeft naast de hiervoor genoemde voordelen nog een aantal positieve effecten:

  • minder schadelijk voor het milieu
  • betere dooiwerking bij lagere temperaturen
  • het zout kleeft nog beter aan het wegdek waardoor er geen kans is op verwaaiing
  • langere dooiwerking omdat het met calciumchloride of magnesiumchloride bevochtigde zout langer op het wegdek blijft liggen aangezien pekel van calciumchloride en magnesiumchloride niet opdroogt, dit in tegenstelling tot pekel van natriumchloride
  • nog meer besparing op wegenzout, soms zelfs tot 50%

In Amerika en Canada worden naast droogstrooien en natstrooien nog andere methodes gebruikt, o.a. ook het sproeien met calciumchloride pekel en magnesiumchloride pekel, met name als preventief middel bij (zware) sneeuwval en ijzel. De grote smeltcapaciteit van deze pekels voorkomt aanvriezen waardoor de sneeuw gemakkelijker van het wegdek verwijderd kan worden. In Europa wordt dit vloeistof sproeien o.a. toegepast op bruggen, hooggelegen weggedeelten en fietspaden.