U bent hier

Vuurvaste Stenen voor Cementovens

Nedmag is één van de weinige producenten in de wereld die in staat is bijna 99% zuivere DBM te produceren. De meeste DBM-leveranciers komen niet verder dan 97%. Hogere zuiverheid leidt tot betere vuurvastheid

Met kunnen voor rotatieovens magnesiumspinelstenen geproduceerd worden die de hoogst mogelijke mechanische, chemische en thermische druk aankunnen.

zuiverheid

  • hoog magnesiumoxide-gehalte
  • laag kalkgehalte
  • bevat geen vrije kalk
  • bevat weinig onzuiverheden

Bij gebruik van alternatieve brandstoffen kan – door plaatselijke oververhitting – met name in de eerste lagen van de bekleding thermische druk ontstaan. Dit verzwakt de microstructuur van de stenen. Dit effect wordt verminderd wanneer een hoogzuivere grondstof wordt gebruikt. bevat veel magnesiumoxide (98,5% MgO) en weinig silica (0,12% SiO2), en heeft een hoge kalk/silicaverhouding (> 4:1). De afwezigheid van lage smeltpunten maakt de stenen zeer goed bestand tegen hoge temperaturen.

Chemische druk door corrosie kan leiden tot een zwakke microstructuur, en daarmee versplintering van de magnesiumspinelstenen. Het gebruik van hoogzuivere Dead Burned Magnesia met een hoog magnesiumoxidegehalte (98,.5% MgO) en weinig kalk (0,74% CaO) beperkt de kans op corrosie. Het gebruik van nedMag 99 in magnesiumspinelstenen leidt tot een afname in versplintering in de rotatieovens.

Een spinelsteen op basis van magnesiumoxide is niet gevoelig voor de vorming van lage smeltpunten van calciumaluminaat in de bekleding van de rotatieoven bij de productie van klinkerstenen.

De afwezigheid van vrije kalk leidt tot een hydratatie ongevoelig product. Zowel de magnesiumsintersteen als de magnesiumspinelsteen van nedMag99 kunnen zeer lange tijd opgeslagen liggen.

Maar niet alleen een hoog MgO-gehalte is belangrijk voor goede vuurvaste eigenschappen. Dit is ook afhankelijk van de chemische samenstelling van de overige onzuiverheden. De samenstelling van werkt dankzij een hoge kalk/silica-verhouding en een laag en gecontroleerd boron gehalte.

Mechanische druk zoals erosie kan leiden tot slijtage aan de magnesiumspinelsteen. Een hoog kalk/silicagehalte draagt bij aan de vorming van tri-calcium silicaat, wat een hoog smeltpunt heeft (>1.900.C). Een hoog smeltpunt verhoogt de weerbaarheid van de stenen tegen slijtage.  met een hoog magnesiumoxide-gehalte en een hoge kalk/silica-verhouding (>4:1) zorgt voor minder slijtage aan de magnesiumspinelstenen in de rotatieoven.

Door een teveel aan boron in de magnesiumsintersteen ontstaat een laag smeltpunt met calciumoxide in de magnesiumspinelsteen. Hierdoor wordt de steen gevoeliger voor hoge temperaturen. Met , waarin het boron gehalte laag en goed gecontroleerd is (0,01% B2O3) wordt de vorming van lage smeltpunten in de magnesiumspinelsteen voorkomen.

Een ongunstige microstructuur in de grondstoffen kan snel leiden tot zwakke punten in de stenen van een rotatieoven. Daarom is het synthetische productieproces van Nedmag Industries gericht op het produceren van een fijne, homogene structuur van de DBM.

microstructuur

  • optimale kristalgrootte: 70 µ
  • zeer homogene microstructuur dankzij het synthetische proces
  • verminderde porositeit en homogene distributie van kleine poriën (1-2.m)
  • hoge dichtheid: minimaal 3,40g/cm3

In een rotatieoven vinden verschillende soorten mechanische druk plaats. Dit kan leiden tot mechanische spanning in de magnesiumspinelstenen, die leidt tot versplintering van de stenen. De optimale kristalgrootte van (70 µ) vergroot de elasticiteit van de steen en vermindert de versplintering.

heeft een hoge dichtheid van ten minste 3,40 g/cm3 en een homogene spreiding van zeer kleine poriën. Dit resulteert in een magnesiumspinelsteen met een zeer lage permeabiliteit, wat de infiltratie van gas en alkali beperkt. Dit betekent een langere levensduur onder zware omstandigheden waarin alternatieve brandstoffen worden gebruikt.

Dankzij het synthetische productieproces kan Nedmag een product met een zeer consistente samenstelling produceren. Dit maakt makkelijk te gebruiken in het productieproces van magnesiumspinelstenen.

Dankzij de samenstelling en eigenschappen zijn vuurvaste materialen op basis van beter bestand tegen elke vorm van extreme druk. Dit maakt deze stenen ideaal voor ovens die op alternatieve brandstoffen werken. Gebruik van in de bovenste en onderste overgangszones optimaliseert de werking van de rotatieoven en verhoogt de praktische waarde ervan.