U bent hier

Pulp Bleken

Nedmag biedt de pulp- en papierindustrie een nieuwe en duurzame bleektechniek. Naast het feit dat de techniek milieuvriendelijk is, levert deze tevens kostenbesparingen op door binnen de processen optimaal gebruik te maken van magnesiumsulfaat, natronloog, silicaat en waterstofperoxide.

Het bleken van pulp met behulp van magnesiumhydroxide,   levert meerdere voordelen op, zoals een hogere witheid, een lager (bio-)chemisch zuurstofverbruik (typische vermindering is circa 40%), betere ontwatering van de pulp, met daarbij een hogere opbrengst en schonere waterleidingen. Bovendien kan magnesiumhydroxide de productiviteit van papiermachines en pulpproductielijnen aanzienlijk verbeteren doordat het schoonmaken van de apparatuur minder tijd in beslag neemt. Magnesiumhydroxide is niet schadelijk, niet-bijtend en veilig in gebruik.

Afhankelijk van het proces dat wordt gebruikt om de houtvezels te ontsluiten, biedt magnesiumhydroxide meerdere voordelen. Bij de productie van pulp kan er onderscheid worden gemaakt tussen mechanische, chemische en recycling processen.

Bij mechanisch pulping worden houtvezels van elkaar gescheiden door middel van mechanische energie.

Bij het bleken van de mechanische pulp biedt magnesiumhydroxide de volgende voordelen:

  • Aanzienlijk lagere kosten per ton pulp bij gelijke of hogere witheid, door het verminderen of verwijderen van de natronloog en de silicaat.
  • Pulp gebleekt met magnesiumhydroxide heeft vergelijkbare eigenschappen als pulp gebleekt met behulp van conventionele processen.

Bij chemisch pulping, met name bij het kraft proces, worden houtvezels gescheiden door ze op te lossen met behulp van chemicaliën. Magnesiumhydroxide kan worden gebruikt bij de oxidatieve lignineverwijderingsstap, bij de alkalische extractiestap en bij bleking met peroxide. Bij deze processen biedt magnesiumhydroxide de volgende specifieke voordelen: 

  • Aanzienlijk lagere kosten per ton pulp, door het (gedeeltelijk) vervangen van magnesiumsulfaat en natronloog.
  • Hogere witheid dankzij een optimaal pH-profiel.
  • Verdere kostenbesparing door het verminderen van chemicalen zoals waterstofperoxide.

Diensten

Nedmag is een strategische samenwerking aangegaan met Imerys om de Europese pulp- en papierindustrie van dienst te kunnen zijn. Door hun gezamenlijke middelen zijn de partners in een uitstekende positie om de pulp- en papierindustrie te voorzien van een unieke combinatie van technische expertise en praktijkkennis.

Een ervaren team, gespecialiseerd in het bleken van pulp met magnesiumhydroxide, zal volledige ondersteuning bieden bij de overgang naar het gebruik van magnesiumhydroxide. Bovendien staan de onderzoeksfaciliteiten van Nedmag en Imerys ter beschikking van de klant.

Imerys zal zorgen voor exclusieve markt- en omzetontwikkeling in de meeste Europese landen, terwijl de Scandinavische landen uitsluitend onder het beheer van Nedmags gevestigde distributiepartner Banmark zullen blijven.

 

Open sitemap >>> Close sitemap >>>