U bent hier

Toepassingen

Nedmag levert grondstoffen aan bedrijven in uiteenlopende sectoren. We hebben geleerd om tegemoet te komen aan zeer verschillende klanteisen en verwachtingen. Kijk of wij aan uw eisen en/of wensen tegemoet kunnen komen:

Vuurvaste Stenen

Streeft u ernaar de meest hoogwaardige stenen voor cementovens of staalovens te produceren? Of werkt u aan de ontwikkeling van nieuwe vuurvaste materialen om aan de wensen van uw klanten te voldoen?

Pulp bleken

Bent u opzoek naar een nieuwe duurzame bleektechniek die dankzij geoptimaliseerde processen tevens kostenbesparing oplevert?

Wegenonderhoud

Bent u verantwoordelijk voor gladheidsbestrijding? Of zoekt u naar effectieve methoden om problemen met (fijn)stof op en langs wegen te verminderen?

Olie- & Gasindustrie

Gebruikt u magnesiumchloride en/of calciumchloride bij de exploratie of exploitatie van olie- of gasbronnen?

Voedingsadditieven

Gebruikt u calciumchloride , bijvoorbeeld bij de productie van kaas of bier?

Overige toepassingen

Bent u verantwoordelijk voor de behandeling van (industrieel) afvalwater en rookgassen met het oog op milieurichtlijnen? Gebruikt u hoogwaardige calcium en magnesiumchloride voor kunstmest of veevoeders of kent u de werking van zuiver magnesiumchloride in cosmetische, medische en wellness-toepassingen? 

Open sitemap >>> Close sitemap >>>