U bent hier

Privacy

Nedmag B.V. (hierna “Nedmag”) respecteert uw privacy. Nedmag draagt er zorg voor dat aan haar verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en zal die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

Gegevens die aan Nedmag worden verstrekt zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Uw gegevens zullen nimmer zonder uw toestemming door Nedmag aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw verzoek dan wel ingeval Nedmag daartoe verplicht is op grond van wet- of regelgeving of een uitspraak van een rechtsprekende instantie.

Cookies
Nedmag maakt op haar website gebruik van software zoals Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden over het gebruik van haar website. Daartoe worden cookies geplaatst op uw computer. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website wordt opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker. De informatie die Google Analytics voor Nedmag verzamelt is zoveel mogelijk geanonimiseerd. Nedmag gebruikt de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van haar website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. De met het plaatsen van het cookie verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

Google is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Nedmag heeft geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google  kan aan haar verschafte informatie aan derden verschaffen indien zij daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en het speciale privacybeleid van Google Analytics.

Of u cookies accepteert of weigert kunt u zelf bepalen. De meeste webbrowsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Bij de instellingen van uw browser kunt u dit aanpassen zodat van automatische acceptatie geen sprake is. U dient dit voor elke browser en voor elke computer apart in te stellen.

Hyperlinks
Op de website zijn hyperlinks opgenomen dan wel kunnen hyperlinks zijn opgenomen naar websites van derden. Indien u die websites van derden bezoekt geldt voor de activiteiten die u op die websites verricht en de informatie die u op die websites openbaar maakt, de privacy policy van deze derden en niet die van Nedmag.

Wijzigingen
Nedmag behoudt zich het recht voor deze privacy policy op elk moment aan te passen. Eventuele aanpassingen zullen op de website bekend worden gemaakt. Indien u na een aanpassing van de website gebruikt blijft maken zal de aangepaste privacy policy op dit gebruik van toepassing zijn.

Open sitemap >>> Close sitemap >>>