U bent hier

Schademelding

De kans op schade aan gebouwen als direct gevolg van de bodemdaling door zoutwinning is erg klein, zelfs bij een bodemdaling van 1 meter. Dit is gebleken uit meerdere studies en onderzoeken. In individuele gevallen kan alleen een bouwkundige inspectie op maat uitsluitsel geven over de meest waarschijnlijke oorzaak van schade. Indien u meent dat schade aan uw woning door bodemdaling veroorzaakt is, kunt u via onderstaand formulier de schade melden. 

Voor meer informatie over Nedmag en bodemdaling kunt u een email sturen naar omgeving@nedmag.nl

Formulier Schademelding

Hier kunt u eventuele foto's bijvoegen
Open sitemap >>> Close sitemap >>>