Opnieuw werkzaamheden afvalwaterleiding (VKA)

Het Nedmag-deel van de Veenkoloniale afvalwaterleiding (VKA) is ongeveer 4 km lang en loopt van de Nedmag fabriek aan de Billitonweg naar Meeden. Via de VKA voeren we gezuiverd pekelwater af naar zee. Op maandag 2 maart is de leiding gesprongen, met minimale lekkage tot gevolg. Voorbereidingen voor complete vervanging van de VKA zijn in volle gang.

vka trace

De VKA leiding is drie keer eerder gesprongen, waarop in maart 2019 delen van de leiding preventief zijn vervangen. Op maandagochtend 2 maart ontstond er in een ouder deel van de leiding opnieuw lekkage. Complete vervanging staat op de planning.

Minimale lekkage

Op maandagochtend 2 maart is de leiding rond 11.00u gesprongen. Dit is snel gesignaleerd waardoor de uitstroom van het lichtzoute afvalwater tot een minimum beperkt gebleven. De reparatie werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

Oppervlaktewater

Er zijn monsters genomen van het oppervlaktewater om de zoutconcentratie te meten. In het oppervlaktewater zijn geen bijzonderheden aangetroffen.

Complete vervanging

Er stond al een complete vervanging van het Nedmag-deel van de VKA op de planning. We zijn volop bezig om de vervanging voor te bereiden. Dat doen we onder andere in samenspraak met de omliggende agrariërs, om overlast te voorkomen.