Monitoring: wat meten we

Nedmag monitort de gevolgen van het incident van 20 april 2018 in het zoutveld Tripscompagnie zorgvuldig, zowel onder als boven de grond. Wat we precies meten en hoe we dat doen lees je in dit artikel.

geofoon bovengronds

Wat we meten

Druk in de caverne

De cavernes van Nedmag bevinden zich ongeveer 1600m diep onder de grond. De druk in de cavernes meten we continu. Na het ontstaan van de opening in het zoutdak  was het van groot belang om de druk in de cavernes te verlagen. Op die manier kon de uitstroom van pekel en mogelijk dieselolie zoveel mogelijk beperkt worden. De druk in de cavernes is verlaagd door het injecteren van water te stoppen en tegelijkertijd meer zout te winnen. De druk in de cavernes kunnen we dus sturen.

Kwaliteit grondwater

De kwaliteit van het (diepe) grondwater wordt gemonitord via een netwerk van peilbuizen en waterbronnen op en rond de locatie Tripscompagnie . Er zijn tot op heden geen verontreinigingen gevonden, ook niet in de gewonnen pekel. Uit voorzorg zal het netwerk nog uitgebreid worden.

Bodemdaling

Doordat er meer zout wordt gewonnen dan voorheen verloopt de bodemdaling sneller. Het was gebruikelijk de bodemdaling in het gebied eens in de twee jaar te meten via zogeheten waterpassing. Sinds 20 april wordt er vaker gemeten. Op een meetpunt vlakbij de locatie wordt de daling continu gemeten met behulp van GPS. Daarnaast wordt de bodemdaling in het gebied maandelijks nauwkeurig gemeten met satellietbeelden (InSAR). De versnelde daling die vlak na het incident gemeten werd, vlakt nu weer uit in lijn met de eerdere prognoses.

Wat we nog gaan meten

Bodemtrillingen

In de omgeving leeft de vraag of zoutwinning tot bodemtrillingen kan leiden. Onderzoek toont aan dat het onwaarschijnlijk is dat zoutwinning tot voelbare bodemtrillingen kan leiden. Deze conclusie willen wij onderbouwen met meetgegevens. Dat gaan we doen met behulp van een geofoon: een sensor die op 200 meter diepte (voelbare) trillingen vanuit de aarde opvangt. De geofoon zal in de buurt van de locatie Tripscompagnie worden geplaatst. Het enige wat je hiervan bovengronds ziet is een meterkastje (zie foto). De geofoon zal worden aangesloten op het netwerk van seismische meetstations van het KNMI en de meetgegevens komen op de website van het KNMI te staan.

Neem contact met ons op

Heb je vragen over dit artikel of wil je graag op de hoogte worden gehouden van onze nieuwsberichten? Ga dan naar ons contactformulier.

Contactformulier