Bron van informatie

In deze kennisbank zijn publicaties en onderzoeksrapporten met betrekking tot zoutwinning voor iedereen digitaal toegankelijk gemaakt. Om een document te kunnen inzien en separaat te downloaden klik je op de vermelde link.

Winningsplan 2018

Het nieuwe winningsplan 2018 beschrijft hoeveel zout Nedmag wil gaan winnen vanaf de bestaande locaties, op welke manier Nedmag dat doet, en wat de gevolgen van zoutwinning zijn. Benieuwd wat er globaal in het winningsplan 2018 staat? In de samenvatting staan de belangrijkste zaken op een rij:

Samenvatting Winningsplan 2018

Het volledige winningsplan is via de link hieronder in te zien. Let wel, deze informatie is vakinhoudelijk. Klik hier voor een verklarende woordenlijst.

Winningsplan 2018

Referenties winningsplan

Referentie 1: SodM – Staat van de sector zout

Referentie 2: Rapport TU Delft – Onderzoek naar de oorzaken van bouwkundige schade in Groningen

Referentie 3: RWTH Aachen Universiteit – De evolutie van zoutstructuren

Referentie 4: Alternatieven voor diesel als dakolie (Engelse versie)

Referentie 4: Alternatieven voor diesel als dakolie (Nederlandse versie)

Referentie 5: Evaluatie gedrag dieselolie voor cavernes VE-5 en VE-6 (Engelse versie)

Referentie 6: Evaluatie gedrag dieselolie voor cavernes VE-7 en VE-8 (Engelse versie) 

Referentie 7: Gedrag van diesel na het verlaten van cavernes door geleidelijke permeatie (Engelse versie)

Referentie 5-6-7: Samenvatting studies dieselmigratie door diffusieve migratie voor bestaande en geplande Nedmag cavernes (Nederlandse versie)

Referentie 8: Massabalans studie Nedmag caverns (Engelse versie)

Referentie 8: Massabalans studie Nedmag cavernes (Nederlandse versie)

Referentie 9: Beantwoording vragen SodM over massabalans studie Nedmag

Referentie 10: Verbonden raken van cavernes (Engelse versie)

Referentie 10: Verbonden raken van cavernes (Nederlandse versie)

Referentie 11: Cavernedrukbeheersing en het gedrag van cavernes na abandonnering (Engelse versie)

Referentie 11: Cavernedrukbeheersing en het gedrag van cavernes na abandonnering (Nederlandse versie)

Referentie 12: Abandonneringsstudie (studie naar het verantwoord verlaten van cavernes) (Engelse versie)

Referentie 12: Abandonneringsstudie (studie naar het verantwoord verlaten van cavernes) (Nederlandse versie managementsamenvatting)

Referentie 13: Technische Universiteit Clausthal – beoordeling abandonneringsstudie

Referentie 14: Risicobeoordeling voor Winningsplan zoutwinning

Referentie 15: Analyse invloed bodemdaling op de integriteit van verbuizing

Referentie 16: Bodemdalingsmodellering (Engelse versie)

Referentie 16: Bodemdalingsmodellering (Nederlandse versie)

Referentie 17: Prognose bodemdaling

Referentie 18: RWTH Aachen Universiteit – Studie naar kans op bodemtrillingen Veendam zoutkussen (2017)

Referentie 19: RWTH Aachen Universiteit – Nadere studie naar kans op bodemtrillingen bij zoutwinning volgens het Winningsplan 2018 (Engelse versie)

Referentie 19: RWTH Aachen Universiteit – Nadere studie naar kans op bodemtrillingen bij zoutwinning volgens het winningsplan 2018 (Nederlandse versie)

Referentie 20: Deltares – Invloed van bodemdaling door zoutwinning Nedmag op bebouwing en infrastructuur

Referentie 21: Overeenkomst met lokale overheden betreffende kosten bodemdaling door zoutwinning 2002

Referentie 22: Maatregelenplan bodemdaling periode 2013-2018 en doorkijk 2025

Referentie 23: Royal Haskoning DHV – Gevolgen bodemdaling als gevolg van zoutwinning voor de waterhuishouding

Referentie 24: Arcadis – Samenvattend onderzoek hoofdoorzaak gebouwschade in het bodemdalingsgebied Nedmag

Referentie 25: Protocol bodemdalingsschade

Referentie 26: Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb) – Een verkenning naar een uniforme en onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade in Nederland