U bent hier

Stofbestrijding

Magnesiumchloride en calciumchloride zijn buitengewoon voordelige producten voor stofbestrijding op zandwegen, bouwterreinen en in steden en langs snelwegen.

Stofbestrijding op onverharde wegen en basisstabilisatie op bouwterreinen:

Fijne stofdeeltjes zijn van essentieel belang voor het behoud van het oppervlak van onverharde wegen. Wanneer een weg haar fijne deeltjes kwijtraakt, wordt het oppervlak minder stevig en gaat de conditie van de weg achteruit. Het vrijkomende stof belemmert het zicht van automobilisten en is slecht voor de gezondheid van weggebruikers en omwonenden. Bovendien zijn de kleine stofdeeltjes slecht voor voertuigen, wat leidt tot hoge onderhoudskosten.

Ook op bouwterreinen is stofbestrijding belangrijk, omdat deze betreden worden door allerlei meerwielige, zware voertuigen die allemaal het wegoppervlak in beweging brengen, en kuilen en andere beschadigingen veroorzaken. Gezien de korte tijd dat bouwterreinen gebruikt worden is het doorgaans te duur om deze te verharden, maar tegelijkertijd hebben aannemers en de omwonenden last van de stofwolken.

Wanneer ze als stofbestrijdingsmiddel gebruikt worden, verstevigen magnesiumchloride en calciumchloride het wegoppervlak, en zorgen voor een schoon, glad rijoppervlak. Een wegoppervlak dat goed bij elkaar blijft en niet veel onderhoud en arbeidskosten vergt. Stabilisatie van de grond met magnesiumchloride of calciumchloride vermindert het gevaar voor de gezondheid en andere overlast voor weggebruikers en omwonenden.

Stofbestrijding (PM10) in Steden en op Snelwegen:

Naarmate de luchtregelgeving in Europa en de rest van de wereld strenger wordt, wordt het bestrijden van stofproblemen steeds belangrijker. Nieuwe Europese wetgeving biedt richtlijnen voor de toegestane hoeveelheid fijne stofdeeltjes (PM10) in de lucht.

In Europa zijn verschillende projecten opgezet die erop gericht zijn met magnesiumchloride of calciumchloride het PM10-gehalte in steden en langs wegen te verlagen. Onder toezicht van het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat werd in Nederland een pilotproject opgezet, waarin een calciumchloride-oplossing werd gespoten om het opvliegen van fijne stof langs snelwegen te verminderen. Het resultaat was een vermindering van meer dan 50% in de stofdichtheid. In Noorwegen spuit men in Trondheim en Oslo magnesiumchloride om te voorkomen dat stof opvliegt.

Door met de beschikbare winterapparatuur magnesiumchloride- of calciumchloride-oplossing te sproeien wordt een aanzienlijke afname in de concentratie van fijnstof bereikt. De hygroscopische eigenschappen van het product reguleren het vocht op het wegoppervlak en zorgen voor een schonere lucht, een glad rijoppervlak, beter zicht en een afname in stofgerelateerde gezondheidsrisico’s.