U bent hier

Sponsoring

Het sponsoringbeleid van Nedmag is vooral gericht op de omgeving waar Nedmag direct actief is. Diverse (kleine) organisaties en verenigingen in Veendam, Borgercompagnie, Tripscompagnie en Menterwolde kunnen in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Daarnaast sponsort Nedmag diverse evenementen.

Nedmag krijgt veel aanvragen en het sponsoringsbudget is beperkt. Daarom is gekozen voor het honoreren van zoveel mogelijk aanvragen, maar dan in kleinere bedragen. Aanvragen kunnen ingediend worden per post of door een e-mail te sturen naar sponsoring@nedmag.nl  In de aanvraag dient een omschrijving te staan van de activiteit, plaats en datum en indien mogelijk een budgetoverzicht. Een interne commissie beoordeelt de aanvragen.

In 2016 viert Nedmag haar 35 jarig bestaan. Vanwege dit jubileum is besloten om het bestaande sponsoringbeleid op te waarderen tot een Nedmag omgevingsfonds dat voor een bedrag van 200.000 euro de omgeving kan ondersteunen bij specifieke activiteiten. Onderdeel van dit fonds is eveneens de samenwerking met het UMCG en het succesvolle programma Healthy Ageing (Lifelines) waarbij een studie zal worden uitgevoerd naar het magnesiumgehalte in het menselijk lichaam.

De verwachting is dat het Nedmagfonds per januari 2017 operationeel zal zijn. U treft hier te zijner tijd meer informatie aan.

Open sitemap >>> Close sitemap >>>