U bent hier

Werkzaamheden op Nedmag-locatie Borgercompagnie 156A

Hierbij willen wij u informeren over de werkzaamheden die in oktober en november a.s. plaats zullen vinden op de Nedmag zoutwinlocatie aan de Borgercompagnie 156A.

Zoals bekend hebben wij in juni en juli van dit jaar de buizen verwijderd uit één van de zoutbronnen op de locatie Borgercompagnie 156A. Dit heeft een aantal weken langer geduurd dan verwacht, waarover wij u via onze brief van 8 juli hebben geïnformeerd. In deze brief stond tevens dat het aanbrengen van de nieuwe buizen op een later tijdstip zou gaan plaatsvinden dan augustus, waar we in eerste instantie van uitgingen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor het aanbrengen van de nieuwe buizen vergevorderd. De werkzaamheden zullen omstreeks 17 oktober starten en ca. 4 weken in beslag nemen. Bij de werkzaamheden wordt weer gebruik gemaakt van onderstaande installatie, waarmee ook het grootste deel van het werk in juni en juli is uitgevoerd.

Wat betekent dit voor de bewoners van Borgercompagnie die in de omgeving van de locatie Borgercompagnie 156A  wonen?

  • Verkeer: tijdens het opbouwen en demonteren van de onderhoudsinstallaties zal er extra vrachtverkeer naar de locatie zijn.
    • Vrachtverkeer dat naar en van de locatie gaat zal via de N963 rijden 
    • Vrachtverkeer vindt normaal gesproken alleen tijdens werkdagen en overdag plaats
    • Er zal ook meer personenverkeer naar en van de locatie zijn dan u normaal gewend bent. 
  • Geluid: de onderhoudsinstallaties voldoen aan de wettelijke geluidseisen. Maar omdat de zoutwinlocatie in een stille omgeving ligt, kunnen omwonenden helaas toch geluidshinder ondervinden. We doen ons uiterste best om de hinder tot een minimum te beperken. Daarvoor zijn de ervaringen die we in juni en juli hebben opgedaan, meegenomen bij de voorbereiding van de werkzaamheden in oktober en november. Waar mogelijk gebruiken we nóg stillere apparatuur en met de start van de activiteit die naar verwachting het meeste lawaai maakt, wachten we tot ’s morgens. 
  • Licht: er worden lichtmasten geplaatst om de werkzaamheden die in de avond en nacht plaatsvinden veilig te kunnen laten verlopen. Om lichthinder voor de omgeving te beperken, zijn de lichtmasten voorzien van LED lampen.
  • Werktijden: de werkzaamheden vinden zeven dagen per week plaats. Tijdens het opbouwen/ontmantelen van de installaties gedurende 12 uur per dag, daartussen gedurende 24 uur per dag.

Als u vragen heeft of als u ondanks de genomen maatregelen toch hinder ondervindt van de werkzaamheden, kunt u contact opnemen met:

Abel Jan Smit, Hoofd Mijnlocatie Nedmag, telefoon 06 41 90 44 16, e-mail a.smit@nedmag.nl   of met
Helen Roessink, Hoofd Arbo Kwaliteit en Milieu, telefoon 06 53 86 27 78, e-mail h.roessink@nedmag.nl

 

Open sitemap >>> Close sitemap >>>