U bent hier

Werkzaamheden Nedmag locatie Tripscompagnie tot medio februari

Vanaf 9 januari 2017  vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats op de Nedmag mijnlocatie WHC-2 aan de Nedmagweg (Tripscompagnie). Bij deze werkzaamheden wordt een mobiele onderhoudsinstallatie gebruikt. De werkzaamheden zullen ongeveer vier weken duren.
De werkzaamheden vinden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag plaats. We doen ons uiterste best om hinder door geluid en licht voor de omgeving tot een minimum te beperken.

Gedurende deze periode zal er een toename zijn van verkeer voor de aan- en afvoer van materialen en voor het vervoer van de onderhoudswerknemers. De bezetting op de locatie verschilt per dag. Een uitzondering hierop vormt het transport voor de opbouw en verwijdering van de mobiele onderhoudsinstallatie, dit vindt overdag plaats. 

Mocht u toch hinder ondervinden, dan kunt u contact opnemen met  het Hoofd van de Mijnlocatie, dhr. Abel Jan Smit tel. 06 41 90 44 16, of u kunt een e-mail sturen naar omgeving@nedmag.nl

Open sitemap >>> Close sitemap >>>