U bent hier

Uitbreiding en renovatie van Nedmag's zoutwinlocatie in Borgercompagnie

De verwachting is dat eind 2017 Nedmag werkzaamheden start voor de uitbreiding en renovatie van haar zoutwinlocatie in Borgercompagnie, nabij Veendam. De werkzaamheden bevinden zich op dit moment nog in een voorbereidende fase. Het gaat hier om een geplande investering die los staat van het project tussen Kiel-Windeweer en Zuidlaarderveen/Oud Annerveen. Dat project is voor de wat langere termijn.

Zoals bekend is Nedmag al sinds begin jaren ‘70 in de omgeving actief, met de winning van magnesiumchloride. Eerst vanaf de locatie Borgercompagnie en sinds begin jaren ‘80 ook vanaf de locatie Tripscompagnie. Van tijd tot tijd zijn nieuwe zoutbronnen nodig. De laatste keer was in 2011, toen vanaf de locatie Tripscompagnie één nieuwe bron is gerealiseerd.

Nieuwe bronnen
Vanaf de locatie Borgercompagnie worden twee nieuwe bronnen gerealiseerd. Daarnaast worden in een loods met een goede geluidsisolatie twee pompen opgesteld voor de watervoorziening naar de bronnen. Dit water wordt gebruikt om onder de grond het zout op te lossen. Het ondergrondse deel van de bronnen wordt met de aan- en afvoerleidingen voor water en pekel verbonden via zogenaamde wellheads. Dat zijn de opstaande stalen “kerstbomen” van 3 à 4 meter hoog, waarvan er nu ook al enkele op de locatie aanwezig zijn. De nieuwe wellheads komen aan de zuidkant van het terrein. Het terrein er om heen wordt geasfalteerd.

Nieuwe installaties en renovatie
Verder komen aan de zuidkant van het terrein twee kleinere installaties te staan, die samenhangen met de hulpstoffen die nodig zijn bij de winning van het zout. Tot slot is het plan een nieuwe stroomkabel aan te leggen van de locatie Tripscompagnie naar Borgercompagnie. Deze kabel zal het bestaande leidingtracé volgen, en is nodig om de nieuwe bronnen met zo weinig mogelijk geluidsoverlast te kunnen realiseren. Tegelijkertijd krijgt de locatie een opknapbeurt. Het bestaande gebouw wordt gesloopt en maakt plaats voor een nieuw gebouw. Er komen andere beveiligingscamera’s, waardoor de verlichting ’s nachts uit kan. Tot slot gaan we de opslagtank schilderen, de locatie van een nieuw hek voorzien, het asfalt dat er nu al ligt repareren, en een paar installaties die geen functie meer hebben verwijderen. Indien alles volgens plannen verloopt zijn de werkzaamheden in het derde kwartaal van 2018 gerealiseerd.

Nedmag heeft de benodigde omgevingsvergunning inmiddels aangevraagd. Het Ministerie van Economische Zaken legt het ontwerp van de vergunning ter inzage.

 

 

Open sitemap >>> Close sitemap >>>