U bent hier

Renovatie Borgercompagnie begonnen

Begin deze maand zijn de renovatie werkzaamheden op onze mijnlocatie in Borgercompagnie van start gegaan. Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft Nedmag de plannen en de uitvoering overlegd met het bestuur van de dorpsvereniging, de inwoners van Borgercompagnie en de gemeente. Om inwoners en belangstellenden zo goed mogelijk op de hoogte te houden, is sinds kort een speciale Facebookpagina opgericht.

In de afbeelding hieronder wordt de voorlopige planning van de werkzaamheden schematisch weergeven. In de tweede week van november is begonnen met stap 2: het saneren van het terrein.

Planning en werkzaamheden zijn toegelicht tijdens een inloopbijeenkomst op dinsdag 30 oktober in de Cultuurwerkplaats in Borgercompagnie. Ook is tijdens deze bijeenkomst het ontwerp van de locatie getoond. Al met al was de bijeenkomst erg nuttig.  Op basis van de feedback tijdens de inloopbijeenkomst zijn de volgende verkeersmaatregelen genomen bij de sanering:

  • Er staat een verkeersregelaar bij de afslag/oprit Veendammerweg-Borgercompagnie;

  • De maximumsnelheid voor de vrachtwagen is 30 km/h;

  • Aan- en afvoer van grond vindt plaats vanaf 08.30u tot ongeveer 17.00u.

Voor meer updates over de werkzaamheden kunt u kijken op de Facebookpagina. Ook kunt u hier terecht met vragen of opmerkingen. Naast de Facebookpagina houden wij inwoners van Borgercompagnie op de hoogte via brieven, nog nader aan te kondigen inloopmomenten en zijn wij bereikbaar op het emailadres omgeving@nedmag.nl.

 

  pl

 

Open sitemap >>> Close sitemap >>>