U bent hier

Aanvullende toelichting op plannen in Borgercompagnie

In de recente publicatie omtrent de plannen van Nedmag voor het aanleggen van twee nieuwe zoutbronnen is enige verwarring ontstaan waardoor er ook een verkeerd beeld is ontstaan over de aanstaande investering.

 

Reeds in 2014 heeft Nedmag besloten om twee bestaande zoutbronnen  te vervangen door twee nieuwe zoutwinningsbronnen. Het gaat hier specifiek om bronnen behorende bij  de locatie Borgercompagnie in de gemeente Veendam. Het besluit dat in 2014 is genomen valt onder het huidige winningsplan. Er is geen sprake van productieuitbreiding en de plannen hebben niets te maken met de voorgenomen nieuwe zoutwinlocatie in Kiel-Windeweer.

 

Nedmag heeft besloten om als er toch twee nieuwe zoutbronnen komen, het nuttige met het aangename te verenigen en tegelijkertijd de bovengrondse locatie in Borgercompagnie te renoveren. Omdat er bovengronds e.e.a. verandert,  is er een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk. Vandaar ook dat de investering op de agenda van de gemeenteraad van Veendam staat.


In dit agendapunt gaat het dus concreet om een formeel verzoek voor een akkoord op een afwijking van het bestemmingsplan vanwege een bovengrondse renovatie. Ondergronds is er niets nieuw, want dat past gewoon in het huidige winningsplan.

Open sitemap >>> Close sitemap >>>